DruštvoVesti

ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH U MEDVEĐI

U kabinetu predsednika opštine Medveđa održan je sastanak lokalne samouprave sa predstavnicima Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS).
Tema sastanka bio je Savet za mlade, obzirom da ova organizacija trenutno radi na analizi koja će zapravo da pokaže koliko gradova i opština Srbije ima osnovanih saveta, kako oni funkcionišu, gde su dobri primeri i loše lekcije iz kojih možemo naučiti kako unaprediti mehanizam.
Predsednik opštine Medveđa, Nebojša Arsić je upoznao prisutne sa svim projektima koje lokalna samouprava sprovodi sa ciljem da zadrži mlade i omogući im bolje uslove za život i razonodu, a koji su pre svega okrenuti glavnom cilju, njihovom ostanku na ovim prostorima.
Nešto više o temi sastanka rekla nam je Miljana Pejić, generalna sekretarka organizacije.
“Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je savez 109 udruženja mladih i za mlade, koji predstavlja najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji. Danas smo na temu Saveta za mlade, kao jednog od Skupštinskih tela, razgovarali sa licima koji sprovode politiku mladih u Medveđi, i saznali da ovde postoji dobar primer, obzirom da Medveđa ima osnovan Savet za mlade, koji nije obavezujući, ali je poželjan. Savet zapravo čine odbornici i većnici zaduženi za omladinsku politiku, ali i mladi i njihova udruženja. Iskustva koje KOMS ima u radu Saveta za mlade na republičkom nivou smo hteli da prenesemo kolegama ovde u jedinici lokalne samouprave. Cilj, odnosno misija održanog sastanka je da kroz Savet za mlade za početak utičemo na mlade da učestvuju u donošenju odluka na lokalnom nivou. Gledano u globalu, mladi loše ocenjuju svoj položaj, najviše zato što oni nisu ti koji su pozvani da se uključe u kreiranju i sprovođenju politika i procesu donošenja odluka.
Kroz Savete za mlade, opština odnosno grad donekle pokazuje da je otvorena za predloge mladih i to je naša glavna ideja, da se glas mladih čuje, da postoji institucionalni mehanizam koji neće da zavisi od bilo čije dobre volje, nego da postoji obaveza grada opštine da uključi mišljenje mladih u politike koje se kreiraju, i to je zapravo suština, da mladi kažu šta ih zanima i da mogu zajedno sa opštinom i gradom da to ostvare” – istakla je Miljana Pejić.