DruštvoVesti

13 JAVNIH POZIVA NSZ

NSZ je danas raspisala 13 javnih poziva sa različitim merama podsticaja privredi i nezaposlenim licima, od kojih će najveći broj njih biti otvoreni do 30. novembra.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović potpisali su Sporazum o učinku NSZ za 2021. godinu, koji će, kako je ministarka istakla, značajno doprineti većem zapošljavanju, naročito najugroženijih kategorija stanovništa.

Radi realizacije mera aktivne politike zapošljavanja, Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 13 javnih poziva/konkursa, putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima biti uključeno više od 18.000 nezaposlenih lica. Za ove namene opredeljeno je 5.750.000.000,00 dinara, od čega se 550.000.000,00 rsd izdvaja za osobe sa invaliditetom.

Kao i prethodnih godina težište će biti na teže zapošljivim kategorijama lica u koje spadaju: mladi do 30 godina starosti, bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i žrtve porodičnog nasilja.

Većina javnih poziva/konkursa biće otvorena do 30. novembra 2021. godine, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar 2021. godine. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 17. maja 2021. godine, a rok za podnošenje zahteva potencijalnih izvođača javnih radova ističe 10. maja 2021. godine.

Direktor NSZ Zoran Martinović istakao je da je ta služba potpisivanjem današnjeg sporazuma preuzela konkretne zadatke i da se jedna od važnih aktivnosti ove godine odnosi na podsticaje poslodavcima i nezaposlenima koja se nalaze na evidenciji NSZ.
Ministarka Darija Kisić Tepavčević je je ukazala da su se uslovi za potpisivanje ovog sporazuma stekli usvajanjem Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period 2021. do 2026. godine i pratećeg Akcionog plana za period od 2021. do 2023. godine, kao i da su sve aktivnosti u cilju poboljšanja uslova rada i smanjenja nezaposlenosti od velike važnosti, s obzirom na to da je prethodna godina, zbog pandemije Kovid 19, bila puna izazova u pogledu svih aspekata života i rada, a da će i 2021. godina biti takva.
Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem. Sve informacije dostupne su u svakoj organizacionoj jedinici i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje – www.nsz.gov.rs.