Privreda

PREDSTAVNICI RAS-a U MEDVEĐI

U kabinetu predsednika opštine Medveđa održan je sastanak prvog čoveka ove lokalne samouprave sa predstavnikom Razvojne agencije Srbije (RAS). Ova agencija Vlade RS pruža podršku direktnim ulaganjima, podstiče konkurentnost i pozitivno utiču na ekonomski i regionalni razvoj.

Nebojša Arsić je inicirao sastanak u Ministarstvu privrede i obratio se Vladi RS za pomoć u privlačenju investitora, obzirom da je opština Medveđa u proteklom periodu otkupila dve fabrike koje su bile u stečaju i sada raspolaže kapacitetima za otvaranje novih pogona.
“Pored kupljene dve fabrike, na teritoriji opštine Medveđa, postoji i industrijska zona, gde su objekti i zemljište u vlasništvu AIK-a, i imamo zemljište u površini od 5 hektar, na lokaciji u naselju Marići, gde je nekad trebao da bude izgrađen zatvor. To znači, da investitorima imamo da ponudimo grinfild lokaciju za izgradnju u Marićima i dve braunfild investicije u fabrike. Vlada RS je prepoznala naše potrebe i tim povodom je naš današnji gost ispred Razvojne agencije Srbije, kako bi nam pomogao da što efikasnije predstavimo potencijalnim investitorima ono čime raspolažemo i kako bi privukli ozbiljne investitore. Cilj nam je da zaposlimo naše ljude i da sprečimo iseljavanje koje godinama unazad ide u jednom pravcu. Medveđa je bogata i prirodnim potencijalima, posebno u vodama u našoj Sijarinskoj Banji, imamo jedinstveni Gejzer, bogata je rudama Rudnik Lece, poludragi kamen, zatim mermer, olovo i cink, bogata šumama. Tako da investitori imaju dosta potencijala i sirovina koje bi mogli da koriste u daljoj obradi i preradi, čime bi ekonomski osnažili ovaj kraj” – istakao je predsednik opštine, Nebojša Arsić.
Nikola Vujović iz sektora za strateška ulaganja, koji vodi bazu investicionih lokacija u Razvojnoj agenciji Srbije, rekao je da će obe braunfild lokacije biti uvršćene u bazu, kao i grinfild lokacija od 5 hektara koja je idealna za investitore. U razgovoru je predložio lokalnoj samoupravi da konkuriše u Ministarstvu privrede za opremanje industrijske zone, uz učešće opštine oko 10%, dok bi ostatak od 90 % subvencionisala država za devastirana područja.
Nakon sastanka u kabinetu, predstavnik RAS-a je obišao pomenute lokacije, koje će biti unete u bazu i dokumentovane. U planu je da se uradi prezentacija na engleskom jeziku sa svim statističkim podacima o zaposlenosti, nezaposlenosti, investicionim lokacijama, koja će biti okačena na sajtu kako bi potencijalni investitori bili upoznati sa mogućnostima za ulaganje u Opštinu Medveđa.