DruštvoVesti

60 GODINA LESKOVAČKOG CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

Prema planu i programu rada pred Centrom za socijalni rad Leskovac je zahtevan posao, ali uz poštovanje svih epidemioloških mera. 2021.godina je godina jubileja, kada ova ustanova obeležava 60 godina uspešnog rada i postojanja.
Prošla godina je kada je reč o radu ove ustanove socijalne zaštite protekla u znaku epidemije korona virusa, prilagođavanju, ali se zahvaljujući dobroj organizaciji uspelo u onome što je bilo zacrtano, kazao je za našu televiziju direktor Predrag Momčilović.
Tokom ove jubilarne 2021.godine Centar za socijalni rad očekuje da na svojoj evidenciji ima oko 13 hiljada korisnika socijalne, porodično-pravne zaštite i tkzv. usluge proširenih prava iz oblasti socijalne zaštite koje se finansiraju iz budžeta, kao i povećanje od 8 procenata broja korisnika i oko 250 dece u hraniteljskim porodicama .
Grad Leskovac će prema proceni omogućiti jednokratnu novčanu pomoć za oko 3000 korisnika prava na ovaj vid podrške, 700 korisnika će moći da računa na pomoć u israni Narodne kuhinje, a ove godine je planirana distribucija paketa s obzirom na epidemiološku situaciju koja će usloviti i odlazak na letovanje dece u hraniteljskim porodicama.
Nastaviće se sa smeštajem žena i dece, žrtava nasilja u porodici i partnerskim odnosima u Prihvatilište, odnosno Sigurnu kuću , a prema dosadašnjim iskustvima se očekuje da taj broj bude oko 30 korisnika ove veoma bitne usluge.