ZASEDALA SKUPŠTINA GRADA LESKOVCA

Skupština grada Leskovca je na današnjem zasedanju usvojila između ostalog  predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada za 2021.godinu.

Grad Leskovac angažuje revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada za prošlu kao i ranijih  godina, a u obrazloženju ove odluke je gradonačelnik Goran Cvetanović je istakao da su planirani prihodi i rashodi realizovani sa oko 98 procenata.

Nenad Zdravković je ponovio još jednom saznanja da se planira privatizacija leskovačke Toplane.

Gradonačelnik Goran Cvetanović je kazao da se ne redi na privatizaciji Toplane u gradu i da bi takav process zahtevao obimnu pripremu.

Usvojen je izveštaj o radu i poslovanju budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine za  prošlu i predlog programa korišćenja sredstava  ovog fonda za ovu godinu na koje je saglasnost dalo resorno ministarstvo zaštite životne sredine.

Data je saglasnost na predlog odluke o usvajanju kratkoročnog akcionog plana za zaštitu  vazduha na teritoriji grada Leskovca, koji takođe ima odobrenje ovog ministarstva.

Pravo na podsticajna sredstva iz Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede na teritoriji grada Leskovca za 2021. godinu na osnovu podnetog izveštaja ostvarilo je 1.060 registrovanih poljoprivrednih proizvođača, pokazuje izveštaj o realizaciji programa korišćenja sredstava iz ovog fonda koji je usvojen na današnjoj sednici skupštine grada. Kada je u pitanju mera investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, podneto je 1.056 zahteva, s tim što je pravo na podsticajna sredstva ostvarilo 1.049 registrovanih poljoprivrednih proizvođača i to u ukupnom iznosu od skoro 43 miliona 700 hiljada dinara.Govoreći o investicijama za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga, u ovom delu konkurisalo je 11 poljoprivrednih gazdinstava, i imajući u vidu da su svi zahtevi prihvaćeni, iz Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede na teritoriji grada Leskovca, opredeljen je milion 293 hiljade dinara za ovu meru.

Na današnjoj sednici skupštine grada usvojen je i Predlog programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede na području grada Leskovca za 2022. godinu.

Za nekoliko mera podrške ruralnom razvoju, uključujući i meru Podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi, za koju u prethodnoj godini nije bilo interesovanja, planirano je 50 miliona dinara.