DruštvoVesti

DNEVNI BORAVAK DUGA DOBIO NOVE PROZORE I VRATA

Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Leskovac privelo je kraju realizaciju programa ,,Poboljšanje prostorno tehničkih uslova rada Dnevnog boravka za decu ,mlade i odrasle sa intelektualnim teškoćama,,Duga,,Leskovac u okviru koga je zamenjena stolarija i okrečen prostor.
Projekat je realizovan uz partnerski odnos sa Gradom Leskovcem kroz apliciranje na Stalno otvorenom konkursu Ministarstva za rad,zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja. Grad Leskovac je učestvovao kroz stolariju koja je skinuta sa zdravstvenog centra 
Leskovac i odredjivanjem stručnog lica za nadzor a Ministarstvo finansijskim sredstvima za izvodjenje radova na zameni stolarije i krečenja u ukupnom iznosu od 589.313,00 dinara.
U planu je i uvođenje etažnog grejanja na pelet čime će ovaj prostor dobiti mnogo bolje uslove za rad i druženje svojih korisnika.