DruštvoVesti

FORMIRAN PRIVREMENI ORGAN GRADA LESKOVCA NA ČELU SA GORANOM CVETANOVIĆEM KAO PREDSEDNIKOM

Odlukom Ministarstva za državn upravu i lokalnu samoupravu formiran je Privremeni organ koji će zbog raspisivanja izbora u Leskovcu rukovoditi gradom za čelu sa predsednikom ovog tela Goranom Cvetanovićem.
Odlukom Vlade Republike Srbije raspuštena je Skupština grada Leskovca i obrazovan Privremeni organ grada Leskovca koji će obavljati poslove Skupštine grada Leskovca i izvršnih organa grada Leskovca, a sem Gorana Cvetanovića kao predsednika imenovani sui članovi Brankica Stamenković, Stefan Kitanović, Aleksandar Đurović i Nenad Filipović.

Dnevni red prve konstitutivne sednice Privremenog organa grada Leskovca sastojao se od 12 tačaka. Usvojen je Poslovnik privremenog organa, doneta je odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada, rešenja o prestanku funkcije predsednika Skupštine, zamenika predsednika Skupštine, razrešenju sekretara Skupštine, razrešenju zamenika sekretara Skupštine, rešenje o prestanku funkcije gradonačelnika grada Leskovca, zamenika gradonačelnika, prestanku funkcije članova Gradskog veća, rešenje o razrešenju pomoćnika gradonačelnika.
Na ovoj sednici je za sekretara Privremenog organa grada Leskovca imenovan Zoran Vukšinović, za zamenika Vladimir Branković.

Na prvoj konstitutivnoj sednici Privremenog organa usvojeni su zapisnici da 27. sednice Skupštine grada i Svečane sednice povodom Dana grada, kao i sa 93. sednice Gradskog veća.