POŠUMLJAVA SE HISAR I SPOMEN PARK

U toku je realizacija pošumljavanja Hisara i Spomen parka, projekat vredan million i 430 hiljada dinara koji finansira Ministarstvo za zaštitu životne sredine, a grad Leskovac učestvuje sa 300 hiiljada dinara.
,,Pre dve godine smo zasadili 180, sada sadimo 280 stabala autohtonih vrsta. Pošumili smo jednu lokaciju u Sat Mahali na kojoj se stalno formirala deponija kako bismo to sprečili. Sadnja je značajna i što se tiče erozije i poboljšanja kvaliteta vazduha, a kako brdo Hisar predstavlja pluća našeg grada, značaj je još veći,“ kazao je šef Odeljenja za zaštitu životne sredine Slađan Đikić.

Po rečima PR-a gradonačelnika Aleksandre Stojanović zahvaljujući ovom projektu na dve lokacije brdu Hisar i u Spomen parku posađeno je 280 stabala raznih vrsta drveća, poput hrasta kitnjaka, graba, lipe, javora, crnog i belog bora, a jedan od prioriteta lokalne samouprave je i sadnja drveća koja je veoma važna za prirodu, jer svako zasađeno drvo je prirodni resurs i proizvođač kiseonika.

Iz lokalne samopurave apeluju na građane da doprinesu očuvanju životne sredine odlaganjem otpada na za to predviđena mesta.
U prethodnih devet godina na teritoriji našeg grada zasađeno je oko 7300 stabala lišćara i četinara i oko 3000 komada dekorativnog četinarskog i lišćarskog šiblja