DruštvoVesti

MAPIRANE POTREBE MLADIH

Predstavnici Tima 42 će predstaviti najvažnije rezultate istraživanja, položaja i potreba mladih u Leskovcu i dijalog mladih sa donosiocima odluka. U Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju u Leskovcu su danas  Stefan Kitanović, član Gradskog veća i Aleksandar Stojanović, koordinator Kancelarije za mlade komentarisali  rezultate istraživanja položaja i potreba mladih i odgovarali online  na pitanja mladih koja su prikupljena u  u prethodnom periodu.

U periodu od septembra do novembra 2020. godine UG Tim 42 je sprovelo  istraživanje potreba mladih u Leskovcu, u kome je učestovalo online preko 400 mladih ljudi, kao i mapiranje svih programa lokalnih ustanova namenjenih mladima.

Mladi su tokom treninga stekli  osnovna znanja o aktivnom učešću i upoznati su sa  nivoima participacije,  pripremljeni su da aktivno ravnopravno učestvuju u dijalogu sa donosiocima odluka na lokalu.

Tokom decembra 2020 organizovan je  po prvi put strukturirani dijalog mladih sa donosiocima odluka u Leskovcu. Ideja  je bila da se predstave  rezultati ovih istraživanja i pokrene proces gde će mladi aktivno učestvovati u donošenju odluka koje ih se tiču na lokalu, biti pitani i uključivani u procese ne samo kao korisnici već pri kreiranju programa.

U saradnji sa lokalnom Kancelarijom za mlade, prikupljeni podaci  će se iskoristiti kao polazna tačka za novi Lokalni akcioni plan za mlade, a jedan od rezultata istraživanja je i da je veliki broj mladih slabo informisan o dostupnim programima institucija, naročito njihovog zapošljavanja i pokretanja sopstvenog posla, kao i da se najviše informišu putem društvenih mreža .

Projekat „Prvi koraci za Leskovac prilagođen mladima“ podržan je od strane Evropske Unije kroz projekat “Regional Youth Compact for Europe” koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju. Trening za pripremu mladih za strukturirani dijalog sprovodimo u partnerstvu sa NAPORom, KOMSom i OPENSom.