DruštvoVesti

NAGRADA ZA DEFEKTOLOGE U LESKOVCU

Škola za osnovno i srednje obrazovanje „11. oktobar“ može da se pohvali velikim priznanjem, Poveljom Fonda „Profesor Miodrag V. Matić“ , koju je ova vaspitno-obrazovna institucija dobila kao najistaknutija ustanova u Srbiji koja se bavi problemima dece sa smetnjama u razvoju.
U ime grada Leskovca na ovako prestižnom priznanju kolektivu ŠOSO ,,11.oktobar” čestitala je gradska većnica zadužena za obrazovanje Brankica Stanković koja je istakla brojna ulaganja u obrazovne ustanove.
„Zasluga povelje je rad defektologa i nedefektologa škole koji su nesebično radili da bismo postigli što bolje rezultate u radu sa decom sa kojima škola radi. Međutim, vrednovani su i drugi kriterijumi kao što je podrška grada Leskovca, saradnja sa Centrom za socijalni rad, podrška Odeljenja za društvene delatnosti, saradnja sa Školskom upravom, podrška gradonačelnika koji nas je uvek podržao u svim aktivnostima, da se zahvalim svim zaposlenima na zasluženoj nagradi,“ kazao je Vladimir Anđelković, direktor ŠOSO „11. oktobar“.
Grad konstantno radi na unapređenju uslova i u toku je izrada idejnog rešenja za rekonstrukciju škole koje će obuhvatiti kompletnu rekonstrukciju, energetsku sanaciju, ali i dogradnju škole, da je to cilj koji je zacrtan.