NIJE SE ODUSTAO OD PRIVATIZACIJE LESKOVAČKE TOPLANE, TVRDE U ODBORNIČKOJ GRUPI ,,ZA LESKOVAC-ZAJEDNO“

Odbornička grupa „Za Leskovac – ZAJEDNO“, istovremeno  i članica građansko-zelene koalicije MORAMO, je na prethodne dve sednice Skupštine grada Leskovca govorila o nameri gradske vlasti da privatizuje JP Toplanu, što je u potpunoj suprotnosti sa dosadašnjim planovima i već uloženim ogromnim investicijama u visini od 3.000.000,00 EUR  u dovođenje gasa kao ekonomski i ekološki najpovoljnijeg energenta i i dalje tvrdi da privatizacija ovog javno-komunalnog preduzeće može da se očekuje.

        Gradska vlast ima nameru da JP Toplanu, u potaji, na prevaru, bez znanja građana i odbornika, putem javno-privatnog partnerstva pokloni politički podobnim tajkunima.

        Najpre je bez obrazloženja  promenjen direktor JP Toplana i postavljen dosadašnji član gradskog veća Miloš Ilić, poznati stručnjak za sve sporne ugovore ove gradske vlasti, jer prethodni direktor nije želeo da stavlja svoj potpis na  kriminalnu privatizaciju toplane, a posebno je sprovedena istraga kako je informacija došla do odborničke grupe „Za Leskovac – ZAJEDNO“. Setite se začuđenih lica na samoj sednici Skupštine grada na kojoj je sam gradonačelnik potvrdio da je pobornik privatizacije skoro svih javnih preduzeća.

        Na poslednjoj sednici Skupštine grada gradonačelnik je promenio stav i rekao da niko nema nameru da vrši privatizaciju JP Toplane, ali nije imao objašnjenje kako onda može da postoji dokument koji  je nazvan Analiza predloženog projekta javno-privatnog partnerstva, koji je pokazan na samoj sednici Skupštine i o kome se razgovaralo u samoj toplani na sastanku između novopostavljenog direktora i predstavnika više sindikata radnika JP Toplana. Dakle, namera privatizacije JP Toplana ne samo da postoji, već se i krenulo u realizaciju tog projekta. Da bi se opravdala privatizacija toplane, dat je nalog da se na minimum smanji potrošnja energenata kako bi radijatori bili mlaki ili hladni, da bi se izazavalo nezadovoljstvo građana, dok se među radnicima toplane dobronamerno pusti informacija da para za plate nema, da para za nabavku energenata nema, da je toplana pred raspadom, sve sa namerom da se javno-privatno partnerstvo proglasi kao spas i za građane i za radnike. Posledica svega će biti da će građani imati lošije grejanje koje će skuplje plaćati, koje će još više zagađivati životnu sredinu i vazduh, koji je ionako jako lošeg kvaliteta.

        Moramo da promenimo vlast na izborima zakazanim za 03.04.2022.godinu, glasajmo za koaliciju MORAMO.