DruštvoVesti

OBRAZOVANE KOMISIJE ZA PROCENU ŠTETA OD POPLAVA

Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo preloge rešenja o obrazovanju komisija za procenu štete od poplava kako na stambenim objektima i infrastrukturi, tako i na poljoprivrednom zemljištu.

Zadatak ovih komisija za koje su imenovani članovi je da procene nastalu štetu kako na stambenim, pomoćnim i privrednim objektima, stvarima i infrastrukturi, tako i poljoprivrednom zemljištu i kulturama, poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi za rad, kao i stočnom fondu od elementarne nepogode poplava usled obilnih padavina i bujičnih voda na teritoriji grada za ovu godinu.

Usvojen je predlog odluke o rasporedu sredstava  za rad Kancelarije  za mlade u 2021.godini iz budžet grada Leskovca u iznosu od 24 miliona 348 hiljada dinara.

Data je saglasnost  na odluku o usvajanju zahteva po javnom pozivu  za podršku mladim talentima  grada Leskovca za koji je konkurisalo 286 mladih , a 278 ispunilo uslove.

Zasedanje skupštine grada Leskovca je zakazano za sutra sa početkom u 9 sati u sali Narodnog pozorišta zbog aktuelne epidemiloške situacije.