DruštvoVesti

OBUKA U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD U LESKOVCU

U Centru za socijalni rad u Leskovcu, održan je akreditovani program obuke za stručne radnike Centara na temu ,,Ppreventivni i korektivni nadzor u zaštiti prava dece u primarnoj porodici“.
Obuku sprovode stručnjaci iz oblasti porodično – pravne zaštite, dipl. socijalni radnik – Ružica Jelisavac, iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i dipl. pravnik i spec. predagog – Vukota Vlahović, viši savetnik u ministarstvu za brigu o porodici i demografiju.
Preventivni nadzor obavlja organ starateljstva kada roditeljima pomaže tj. omogućava da vrše roditeljsko pravo, dok je korektivni nadzor predstavlja donošenje odluke kojim organ starateljstva ispravlja roditelje u vršenju roditeljskog prava. Tom prilikom Centar za socijalni rad donosi odluke kojima upozorava roditelje na nedostatke u vršenju roditeljskog prava.
Po rečima direktora Centra za socijalni rad Leskovac, dipl. pravnika – Predraga Momčilovića, Centar u Leskovcu godišnje sprovede, odnosno donese oko 50 odluka o preventivnom i korektivnom nadzoru kada utvrdi da roditeljima treba pomoć u vršenju roditeljskog prava, tj. kada roditelje upozorava na nedostatke u vršenju roditeljskog prava.