DruštvoVesti

ODRŽANA SEDNICA SO LEBANE

Skupština opštine Lebane je na današnjoj sednici usvojila godišnji program zaštite , uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta ove opštine za 2021.godinu i nakon duge diskusije predlog o angažovanju eksterne revizije za rad za prethodne dve godine.

Utvrđen je prestanak funkcije zameniku sekretara Skupštine opštine Lebane Nikoli Cvetkoviću zbog podnošenja ostavke.

Godišnji program zaštite , uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta ove opštine za ovu godinu je najpre bio pred resornim ministarstvom pre nego što ga je danas odobrio lebanski parlament.

Odbornici su se saglasili sa predlogom odluke o usvajanju  početnog likvidacionog bilansa JKP Imovina u likvidaciji, kao i o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine za prošlu godinu.

Usvojeni su predlozi  programa o otuđenju  i davanju u zakup građevinskog  zemljišta u javnoj svojini i pribavljanju u javno svojinu ove lokalne samouprave za 2021.godinu, postavljanju montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene i o oizmeni i dopuni odluke o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina koja će se plaćati jednom godišnje.

Na predlog odborničke grupe SNS usvojen je predlog odluke o oslobađanju ugostiteljskih objekata od plaćanja naknade za korišćenje površine javne namene  za letnje bašte za 2021.godinu, kao i o uređenju saobraćaja na teritoriji ove opštine.

Usvojeni su izveštaji o radu i  finansijski izveštaji   za prošlu godinu doma kulture Radan , biblioteke Branko Radičević i SRC Lebane.

Nakon burne rasprave data je saglasnost na izveštaj o radu Centra za socijalni rad Lebane, izveštaj o radu dnevnog boravka  za decu sa smetnjama u razvoju, izveštaj o radu službe za pomoć u kući i finansijski izveštaj centra za prošlu godinu, uz predlog za angažovanje eksterne revizije.

Kako je ovaj predlog obrazložio v.d.direktora Centra za socijalni rad Dragan Cvetković razlog je u 700 hiljada dinara neslaganja za dve godine u isplati jednokratne pomoći ugroženim kategorijama stanovništva.

Na tvrdnju da jedan broj građana nije dobio ovu pomoć iako je prema Centru isplaćena bivša direktorka Dragana Gocić Vukadinović kaže da se pratio kontinuitet u prebacivanju sredstava iz budžeta lokalne samouprave, ali i prioriteti uz sumnju da je inicijativa za eksternom revizijom usmerena protiv njene porodice i mladih da ostaju u ovoj varoši.

Predsednik opštine Lebane Ivan Bogdanović je istakao da ova lokalna samouprava vodi računa o svojim mladima da ostaju da žive u Lebanu pre svega kroz otvaranje novih fabrika i otvaranje novih radnih mesta, a pre svega o socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

Ni usvajanje predloga odluke o usvajanju izveštaja o radu i finansijskog izveštaja za 2020.godinu Turističke organizacije opštine Lebane nije prošao glatko, uz tvrdnje direktora Bojana Jovića da nije bilo dovoljne finansijske podrške lokalne samouprave i objašnjenja predstavnika lokalne samouprave da je preko 14 miliona dinara uplaćeno ovoj organizaciji  koja je ostvarila dobit od oko million dinara.

Do kraja zasedanja skupštine opštine Lebane usvojeni su izveštaji o radu za prošlu godinu JKP Komunalac i Vodovod, Veterinarske stanice i JP Lebane.

Zbog isteka mandata utvrđen je prestanak mandata članovima Komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač SO Lebane i o obrazovanju komisije u novom sastavu.