DruštvoVesti

ODRŽANO GRADSKO VEĆE

Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo izveštaj o realizaciji programa kapitalnih investicija grada Leskovca od 2019-2021.godine za 2019. i 2020.godinu.
Gradsko veće je dalo saglasnost na odluku Nadzornog odbora JKP Vodovod za izdavanje garancija i kreditni aranžman JP Pijaca od pet miliona dinara.
Usvojeni su predlozi odluka kojoj se usvajaju izveštaj o realizaciji programa kapitalnih investicija grada za 2019. i 2020.godinu izveštaj o realizaciji plana implementacije projekata grada za 2020.godinu , plan implementacije projekata za 2021.godinu i izveštaj o realizaciji plana infrastrukturnog razvoja grada za prošlu godinu.
Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović je najavio početak izgradnje stadiona i dobijanje građevinskih dozvola za važne saobraćajnice.
Usvojen je predlog rešenja kojim se imenuje radni tim za izradu programa ostvarivanja rodne ravnopravnosti na teritoriji grada za period od 2021-2023.godine.
Data je saglost na predlog rešenja kojim se imenuje radni tim za izradu lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma za sprovođenje strategije za unapređenje položaja Roma od 2021-2023.godine, kao i za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za ovu godinu za šta je predviđeno 30 miliona dinara.

Većnici su usvojili predlog odluke kojom se daje saglasnost GU grada Leskovca , Odeljenju za društvene delatnosti i lokalni razvoj za raspisivanje javnog konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za ovu godinu u ukupnom iznosu od 30 miliona dinara , kao i za rapisivanje javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2021. za šta su opredeljena sredstva u iznosu od 12 miliona dinara.
Na današnjoj sednici Gradskog veća je usvojen je predlog odluke o odobravanju finansijskih sredstava za sufinansiranje preojekta Pošumljavanje devastiranih površina park šume Hisar i kod reke Veternice.