DruštvoVesti

VREDNA OPREMA I MEHANIZACIJA ZA POLJOPRIVREDNU ŠKOLU

Zahvaljujući donaciji Evropske unije u okviru projekta „Podrška srednjem stručnom obrazovanju“ Poljoprivredna škola u Leskovcu je nakon više od 20 godina obnovila mehanizaciju i laboratorijsku koje unaprediti nastavu.
Poljoprivredna škola redovno učestvuje na raznim konkursima pa je preko projekata Kancelarije za mlade uspela da jednu učionicu opremi kao fiskulturnu salu, opremi medijateku i učionicu na otvorenom.
Mehanizacija i oprema za izvođenje praktične nastave vredna je oko 50 hiljada evra i kako je kazao direktor Poljoprivredne škole Dalibor Jovanović, cilj je da kvalitet pružanja obrazovanja bude podignut na još viši nivo, da se što više učenika upiše u ovu obrazovnu ustanovu jer je naša zemlja poljoprivredna zemlja i poljoprivredu moramo što više isticati.
Poljoprivredna škola ima 120 hektara zemlje, obnovljena oprema doprineće boljoj organizaciji rada, a adekvatno školovanje učiniće da učenici nakon završene škole imaju odličnu podlogu za dalje usavršavnje, odnosno za osnivanje sopstvenih gazdinstava ili primenu stečenih znanja ka razvoju porodičnog imanja i održavanju tradicije. Sve je to od velike važnosti jer pored pomenutih benefita, s druge strane ojačaće i poljoprivredna grana i zaustaviće se odlazak ljudi i mladih sa sela istaknuto je ovom prilikom.