DruštvoVesti

OVE GODINE VELIKI JUBILEJ, 60 GODINA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U LESKOVCU

Prema planu i programu rada pred Centrom za socijalni rad Leskovac je zahtevan posao,  ali uz poštovanje svih epidemioloških mera.  2021.godina je godina jubileja, kada ova ustanova obeležava 60 godina uspešnog rada i postojanja. Ostvarena je kako je naglasio direktor ove ustanove Predrag Momčilović velika ušteda toplotne energije  nakon kompletne rekonstrukcije  zgrade centra  pa su troškovi za grejanje kao i za električnu energiju sada  duplo manji.

Tokom ove 2021.godine Centar za socijalni rad očekuje da na svojoj evidenciji ima oko 13 hiljada korisnika socijalne, porodično-pravne zaštite i tkzv. usluge proširenih prava iz oblasti socijalne zaštite koje se finansiraju iz budžeta, kao i povećanje od 8 procenata broja korisnika i oko 250 dece u hraniteljskim porodicama .

Na evidenciji centra je očekivanje da će biti oko 130 dece sa invaliditetom koja će koristiti pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica, kao i 2300 korisnika novčane socijalne pomoći, kao i 700 korisnika dodatka  za pomoć i negu drugog lica .

Grad Leskovac će prema proceni omogućiti jednokratnu novčanu pomoć za oko 3000 korisnika prava na ovaj vid podrške, 700 korisnika će moći da računa na pomoć u israni  Narodne kuhinje, a ove godine je planirana distribucija paketa s obzirom na epidemiološku situaciju koja će usloviti i odlazak na letovanje dece u hraniteljskim porodicama.

Nastaviće se sa smeštajem žena i dece, žrtava nasilja u porodici i partnerskim odnosima u Prihvatilište, odnosno Sigurnu kuću , a prema dosadašnjim iskustvima se očekuje da taj broj bude oko 30 korisnika ove veoma bitne usluge.