DruštvoVesti

POČELA KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA U BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Kampanja 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama je međunarodna kampanja koja je pokrenuta 1991.

Kampanja počinje 25. novembra – Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava se 10. decembra  Međunarodnim danom ljudskih prava.

SOS telefon u Leskovcu, u ovoj godini ,obeležava 25. godina postojanja. Samo u ovoj godini javilo nam se oko 370 žena koje su doživele neki vid nasilja, poručuje se u saopštenju organizacije Žene za mir.

Već 30 godina, ženske NVO pružaju uslugu sos telefona, kao podrška i oslonac u prvom koraku izlaska iz nasilja, ženama koje se kroz lični problem nose sa  teškim poremećajem u svakom segmentu života.  

 SOS telefon u Leskovcu, u ovoj godini ,obeležava 25. godina postojanja. Podršku i pomoć je dobilo više od 12.000  žena sa iskustvom nasilja na teritoriji Jablaničkog okruga. Poučene dosadašnjim  iskustvom taj broj se na žalost svake godine povećava. Samo u ovoj godini javilo nam se oko 370 žena koje su doživele neki vid nasilja. Za samo tri meseca trajanja vanrednog stanja i zabrane kretanja broj korisnica usluga se povećao za 30%.

 Rodno  zasnovano nasilje manifestuje se na različite načine i pojavljuje u raznim okruženjima, od porodice do radnog mesta i javnih prostora. Povodi su mnogobrojni, ali se uzroci zasnivaju na patrijarhalnim obrascima ponašanja i definisanju rodnih uloga i odnosa među ženama i muškarcima.

Takođe, po podacima Autonomnog ženskog centra u ovoj godini ubijena je 21 žena u porodično partnerskim odnosima. Za 6 slučajeva još uvek nemamo informacije da li je počinjen Femicid. 

 U ovoj godini punoj izazova, Mreža žena protiv nasilja šalje snažnu poruku javnosti: u ime svih  žena, naročito obespravljenih i siromašnih, onih kojima je pristup medicinskoj negi otežan, onih koji su  ostale bez posla, onih koje su na margini društvenih tokova, ali i svih žena koje su u svakodnevnoj  nelagodi i strahu boravile zatvorene i izolovane sa nasilinicima – Za nasilje nema opravdanja,  zaustavimo ga zajedno!