DruštvoVesti

RASPISAN JAVNI POZIV ,,MOJA PRVA PLATA“

Nacionalna služba za zapošljavanje je10.10.2023. godine raspisala je Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ, koji će biti realizovankroz četiri faze.
Prva fazaje namenjena isključivo poslodavcima, koji će od 10.10. do 31.10.2023. godine moćida se prijave za učešćeu programu na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.
Pristup portalu „Moja prva plata“ kao i prijavljivanje poslodavaca za učešće u programu „Moja prva plata“ biće omogućeni 10. oktobra 2023. godine posle 14 časova.
Druga faza je namenjena nezaposlenim licima, koja će za učešće u programu moći da se prijave od 06.11. do 24.11.2023. godine, takođe na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.
Treća faza programa odnosiće se na izbor kandidata od strane poslodavaca. Poslodavci će imati mogućnost da vrše proces selekcije prijavljenih kandidata od samog početka njihovog prijavljivanja, a povezivanje (konačan izbor) kandidata ćeposlodavci obaviti u periodu od27.11. do 08.12.2023.godine.
U roku od 7 dana od dana konačnog izbora kandidata, na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rsbiće objavljena lista oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata.
Četvrta faza realizacije programa podrazumevaće potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata, i početak osposobljavanja nezaposlenih lica biće u periodu od 01. januara do 15. januara 2024. godine.
Planirano je da se u program „Moja prva plata“ u novom ciklusu uključi do 10.000 mladihstarosti do 30 godina, sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva.Program će se sprovoditi kod poslodavca, u privatnom i javnom sektoru, u trajanju od 9 meseci,a realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa.
Tokom trajanja programa, Nacionalna služba za zapošljavanje će na mesečnom nivou isplaćivati mladima sa srednjim obrazovanjemnovčanu naknadu u iznosu od 28.000 dinara dok je ranije iznosila tri hiljade manje, odnosno 25 hiljada, dok će mladima sa visokim obrazovanjem isplaćivati 34.000 dinara, umesto ranijih 30 hiljada, uz uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti..
Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca, u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad, kako bi na taj način povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje.
Javni poziv za ovogodišnji program „Moja prva plata“ i sve informacije o programunalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje (www.nsz.gov.rs), kao i sajtu Moja prva plata (www.mojaprvaplata.gov.rs).