DruštvoVesti

SPOJ OBRAZOVANJA I PRIVREDE

Na Odseku za poslovne studije na Akademiji Južna Srbija u Leskovcu je danas u prisustvu ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branka Ružića sa saradnicima potpisan ugovor o dualnom modelu studija sa privrednicima iz Leskovca, Niša, Aleksinca, Palića i Vlasotinca.

Svedoci smo kako je kazao ministar prosvete, nauke u tehnološkog razvojada Branko Ružić prilikom potpisivanja ugovora o dualnom modelu studija je srednjoškolsko dualno obrazovanje prešlo preko 10 hiljada učenika u saradnji sa preko 800 kompanija.
,,To je dobar i veoma značaj pokazatelj, pa se sa tim modelom prešlo i na visoki nivo obrazovanja i učenja kroz rad. Integralni deo tog studijskog programa po dualnom modelu studija predstavlja jedan organizovan proces tokom kojeg studenti uz prisustvo njihovih mentora praktično primenjuju stečeno znanje u praksi u nekoj od kompanija,“ – istakao je ministar Ružić.
Dualni model realizacije nastave je novina u visokom obrazovanju i uvodi se sa ciljem unapređenja kvaliteta obrazovanja i sticanja savremenih kompetencija, odnosno sa ciljem sublimacije znanja, veština, sposobnosti i stavova putem učenja kroz rad, istakao je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.
Već od sledeće školske godine počeće se i sa realizacijom dualnog modula na Odseku za poslovne studije Leskovac, najpre na studijskom programu Menadžment tehnologije hrane i gastronomije, a zatim i na ostalim studijskim programima.

Akademija strukovnih studija Južna Srbija kako je istaknuto apsolutno podržava uvođenje dualnog sistema školovanja u visokom obrazovanju i smatra da je ovakav način studiranja izuzetno kompatibilan sa strukovnim studijama, a studentima omogućava brz i lak ulazak u svet privrede i rada.