SUTRA U CELOJ ZEMLJI REFERENDUM O USTAVNIM PROMENAMA

Na referendumu u nedelju,16. januara, građani Srbije će se izjašnjavati o izmenama Ustava u delu koji se tiče pravosuđa. Republička izborna komisija je utvrdila da u Srbiji, na dan 13. januar 2022. godine, ima 6.510.323 glasača za sve jedinice lokalne samouprave i na svim mestima.
Glasanje će se održati na teritoriji cele Srbije, na svih 8.000 biračkih mesta, kao i na 10 mesta u inostranstvu.
Promene Ustava primarno imaju za cilj povećanje pravne sigurnosti građana Srbije. Samo nezavisno sudstvo i samostalno javno tužilaštvo garantuju građanima adekvatno ostvarivanje i zaštitu prava u sudskim postupcima.
Naime, sudije će birati nezavisno telo sastavljeno od sudija i istaknutih pravnika iz redova vrhunskih stručnjaka, univerzitetskih profesora i doktora pravnih nauka.
U izboru sudija, predsednika sudova i javnih tužilaca biće isključeno učešće politike, što će omogućiti veću nezavisnost sudija i veću samostalnost javnih tužilaca.
Da podsetimo, 115.873 građana u Leskovcu sutra će imati tu priliku da se izjasne o izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe i to time, što će zaokruživanjem „da“ ili „ne“ odgovoriti na jedno pitanje: „Da li ste za potvrđivanje Akta o promeni Ustava Republike Srbije?“
U 7 časova, biće otvoreno 195 biračkih mesta na teritoriji grada Leskovca, a građani će svoje pravo glasa moći da iskoriste do 20 sati.