DruštvoVesti

TAKTIČKA VEŽBA U FABRICI VODE

Taktička vežba evakuacije i spasavanja Odeljenja za vanredne situacije MUP-a i JKP Vodovod prikazana je danas u postrojenju za preradu vode u Gorini.
Vežba je organizovana u saradnji sa stručno osposobljenim radnicima leskovačkog Vodovoda , a prisustvovala su pored gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića i njegovih saradnika i najodgovornija lica grada zadužena za bezbednost grada i JKP Vodovod.

Vežba koja je prikazana ima za cilj obuku stručnih radnika koji su u obavezi da alarmiraju sve radnike u smeni, izvrše evakuaciju, pozovu Vatrogasno-spasilačku jedinicu i ekipu Hitne pomoći, kazao je komandir Vatrogasno-spasilačke jedinice Saša Jovanović koji je objasnio sve korake koje je u ovakvim situacijama potrebno preduzeti, jer je pravovremeno gašenje požara i saniranje posledica nastalih požarom apsolutni prioritet, i to ne samo zbog nastale štete i bezbednosti radnika postrojenja već i zbog očuvanja tehnološkog procesa prerade vode za piće i kontinuiteta u snabdevanju svih korisnika.
Potreba za vodom je osnovna životna potreba, a Postrojenje za preradu vode u Gorini predtavlja vitalni objekat JKP Vodovod kazao je gradonačelnik Goran Cvetanović, ističući ulaganja u ovaj objekat i opremu.
Nakon razvrstavanja i kategorizacije ugroženosti od požara, na osnovu Zakona zaštite od požara objekat Postrojenja za preradu vode svrstan je u II kategoriju ugroženosti od požara.
Na osnovu Zakona JKP Vodovod je uradio „Plan zaštite od požara“ od strane ovlašćenih institucija, po kome je predviđeno da se od strane JKP Vodovod Leskovac izvrši obuka dovoljnog broja zaposlenih u pogledu zaštite od požara na način da se obezbedi stalno dežurstvo na objektu.