DruštvoVesti

TRG TEK 37 ODSTO ZAVRŠEN

S obzirom na to da grad Leskovac i preduzeće koje vrši nadzor nad radovima na izgradnji gradskog trga u Leskovcu nisu zadovoljnio dinamikom izvođenja radova jer je posao poveren na godinu dana, izvođač za godinu i šest meseci odradio tek 37 odsto, JP Urbanizam i izgradnja nije pasivno i u komunikaciji sa izvođačem konstantno naglašava problem sa kašnjenjem. S tim u vezi je uputilo Zahtev za završetak radova.

        Radovi na izgradnji trga u Leskovcu, prema Ugovoru o izvođenju radova br. 2496/19- III-12 od 16.10.2019. godine (zaveden kod Naručioca) i br. UG-168 od 21.10.2019. godine (zaveden kod Izvođača radova) počeli su 12.11.2019. godine. Rok završetka radova je 360 kalendarskih dana.

Procenat izvedenih radova do dana 01.06.2021.godine, nakon godinu i po dana, iznosi oko 37%.
Radovi na izgradnji trga se odvijaju neujednačenom dinamikom gde se smenjuju periodi bez ikakvog finansijskog ulaganja u materijal i opremu, te stoga i nikakve aktivnosti na gradilištu sa tek ponekim radnikom koji pokušava da osmisli atribut gradilišta, sa kraćim periodima ulaganja i ugradnje pristiglog materijala i opreme od strane dovoljnog broja radnika dostojno gradilišta ovakve veličine i opredeljenih sredstava.
Na žalost periodi neulaganja dominiraju u izgradnji trga i pružaju neadekvatnu sliku gradilišta i izvođenja. To je slika koju teško podnose svi činioci u procesu: stručni nadzor, građani Leskovca, Naručilac, ali i sami neposredni izvršioci u iščekivanju zadataka.
Imajući u vidu ovakvu dinamiku izvođenja radova teško je predvideti konačan završetak radova.
Neophodno je da obezbedite kontinuirano i pravovremeno finansijsko ulaganje i reagovanje u nabavci materijala i opreme sa ujednačenom dinamikom kvalitetnog izvođenja radova, a sve u cilju podizanja slike i renomea gradilišta i što skorijeg završetka radova.
Više puta smo Vas obaveštavali o kašnjenju izvođenja radova i neprimereno je da nismo dobili od Vas nijedan odgovor. Da li je za isti potreban izuzetan napor ili jednostavno profesionalno reagovanje na naše apele?