DruštvoVesti

U DUBOČICI PUŠTEN KOTAO NA GAS

U kotlarnici u naselju Dubočica je još jedan kotao pušten na gas zahvaljujući subvenciji grada Leskovca.
Tokom juna meseca smo ugradili dva nova kombinovana gorionika, mazut, gas. Sada je došlo vreme nakon pribavljanja svih papira, svih dozvola od nadležnih institucija, od ovlašćenih servisera, da možemo konačno da pustimo ovaj tehnološki prihvatljivi energent i u ovoj kotlarnici. Sve to ne bismo mogli da uradimo bez subvencija i pomoći grada Leskovca. Ovom prilikom se još jednom zahvaljujem gradonačelniku na ukazanoj prilici i na tome što nam je Grad pomogao sa 30 miliona dinara. Vrednost ove investicije je 40 miliona dinara, a reč je samo o gorionicima, Toplana je učestvovala sa ostalih 10 miliona dinara. Što se tiče merno regulacione stanice i ona je sagrađena. Vrednost te regulacione stanice je 8 miliona dinara i to finasnira Toplana, kazao je direktor JKP Toplana Tomica Jovanović.

Ovaj gorionik je znatno većeg gabarita i zato je potrebno i građevinska rekonstrukcija kotlarnice. Pored toga, planirano je i elektro izmeštanje ormarića tako da će ova kotlarnica dobiti jedan potpuno novi sjaj i možemo da kažemo da će u toku ove grejne sezone biti potpuno izvršena gasifikacija u kotlarnici Dubočica.