DruštvoVesti

DO 25. AVGUSTA OTVOREN JAVNI POZIV ZA OBAVLJANJE USLUGA LIČNOG PRATIOCA DECE

Na osnovu licence, dobijene od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Udruženje roditelja i nastavnika „Partnerski za obrazovanje“ u Leskovcu, u mogućnosti je da obavlja i pružanje usluge lični pratilac dece sa smetnjama u razvoju, kojom će, u ovom trenutku, biti obuhvaćeno 28 korisnika.

Zoran Ilić, zastupnik Udruženja roditelja i nastavnika „Partnerski za obrazovanje“, uputio je danas poziv svim zainteresovanim osobama da se prijave za obavljanje usluge lični pratilac deteta.

Prema njegovim rečima, neophodni uslovi konkursa, koji je u toku, podrazumevaju da lica koja se prijavljuju, moraju da imaju najmanje četvrti stepen stručne spreme, kao i da nisu ostvarena u ulozi roditelja.

Usluga ličnog pratioca, između ostalog, podrazumeva pružanje pomoći detetu u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, i komunikacije sa drugima, što uključuje i pripremu knjiga i opreme za školu, zatim pomoć u korišćenju gradskog prevoza ili prilikom odlaska na igralište i druga mesta.

Servis ličnog pratioca deteta, nije moguće realizovati baš uvek i svuda, pre svega, imajući u vidu, zahtevnu proceduru, koja se mora ispoštovati. Važnu ulogu u ovom procesu ima Centar za socijalni rad, kojem se obraćaju roditelji dece sa smetnjama u razvoju.

Kada je u pitanju oblast socijalne zaštite, grad Leskovac izdvaja značajna finansijska sredstva, koja će ubuduće biti veća.

Inače, izmenama Zakona o socijalnoj zaštiti, uslugu ličnog pratioca, vrše agencije ili udruženja, koja su za to licencirana i pre svega, pruža se deci, koja pohađaju osnovnu i srednju školu.