PrivredaVesti

JUG SRBIJE U KATALOZIMA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je u okviru Tvining projekta „Jačanje kapaciteta za sprovođenje i dalji razvoj zakonodavstva u oblasti organske proizvodnje i politike kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda“ pripremilo je 2 kataloga proizvoda sa oznakama geografskog porekla i to: „Autentična Srbija“, o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima sa zaštićenim geografskim poreklom i „Vinsko blago Srbije“ o vinima sa zaštićenom oznakom geografskog porekla.

Proizvodi sa našeg područja i vina biće na ovaj način mnogo bliži tržištu zemlje i regiona, ali i šire.
Poslednje dve decenije tržište hrane i pića karakteriše rastući trend tražnje za proizvodima koji se odlikuju autentičnošću i tradicijom, odnosno proizvodima koji se odlikuju dodatnom vrednošću koja proizilazi iz vrednosti njihovog kvaliteta, načina proizvodnje ili specifičnosti podneblja sa kojeg dolaze. Srbija ima ogroman potencijal u ovom segmentu, jer je zemlja klimatskih i geografskih različitosti, bogate kulture i tradicije. Upravo iz tih razloga sistem zaštite oznaka geografskog porekla predstavlja jedan od najboljih „alata“ za brendiranje hrane i pića. Takve oznake, istaknute na ambalaži, daju ekskluzivnost proizvodu i upućuju kupca na određeni region ili mesto, kao i na sve specifičnosti koje taj proizvod poseduje.
Jug Srbije će biti zastupljen u ovim katalozima sa autentičnim proizvodima, za šta je presudno zaštićeno ime sa geografskim poreklom, istakao je direktor RPKL za Jablanički i Pčinjski okrug Goran Jović za našu televiziju.
Katalozi su dostupni za potencijalne turiste i korisnike na srpskom i engleskom jeziku da bi se upoznali sa bogatom ponudom, a naša zemlja ima veliku raznolikost u podnebljima što rezultira različitošću ukusa, a treba uskladiti i kvalitet sa kvantitetom tako da je ovo prilika za proizvođače da udruže svoju ponudu koja se nalazi već u brojnim marketima.

Tvining je instrument institucionalne saradnje Evropske unije između javnih uprava država članica EU i zemalja korisnica/ partnera sa ciljem pružanja podrške za prenošenje, implementaciju i sprovođenje zakonodavstva EU (pravna tekovina Evropske unije).
Ministarstvo poljorivrede je priremilo pored ova dva kataloga i obajvilo Takođe, objavljene su i 2 brošure: o šemama kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode, kao i o organskoj proizvodnji.