PrivredaVesti

POZIV ZA DODELU INOVACIONIH VAUČERA

Fond za inovacionu delatnost pozvao je danas mala i srednja preduzeća u Srbiji kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih organizacija da se prijave za dodelu inovacionih vaučera, a javni poziv za ukupna sredstva od 117 miliona dianra traje do utroška sredstava.

Preduzeća mogu inovacioni vaučer da koriste za rešavanje tehničkog i tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su za njih nove.

Inovacionim vaučerom se finansira do 60 odsto ukupnih troškova usluga, maksimalno do 800.000 dinara, ne uključujući porez na dodatu vrednost. Jednom podnosiocu prijave mogu biti odobrena najviše dva inovaciona vaučera, u maksimalnom iznosu od 1,2 miliona dinara.

Odobreni inovacioni vaučer se mora iskoristiti u roku od šest meseci.

Inovacioni vaučeri se dodeljuju po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave koje se podnose putem portala Fonda.

Javni poziv za dodelu inovacionih vaučera otvoren je sve do utroška opredeljenih sredstava koja iznose 117 miliona dinara, a obezbeđena su u okviru budžeta Srbije.